passion 

Hjärtat finns i varje projekt. Vi brinner för att förverkliga er dröm!

tidplan

En tydlig tidplan och budget är viktig för att båda parter ska känna sig trygga.

kommunikation

Ömsesidig och tydlig kommunikation under hela processen.

hela kedjan

För oss är det självklart att alla länkar är lika viktiga för ett lyckat projekt.

För oss
är design 
och funktion 
lika viktigt

En byggnad ska inte endast fylla ett funktionelt syfte, den ska vara vacker att titta på också. Oavsett om det är en företagsbyggnad eller en bostad, så vill vi att de ska vara estetiskt tilltalande. Vi ska spendera mycket tid i och runtomkring dem, och förhoppningsvis ska de få stå kvar en längre tid. Men de ska också berätta en historia.

Några saker vi är bra på

hantverket

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av olika typer av snickeri, stora som små, industrihallar som mindre renoveringar.

design

Vi brinner för att skapa vacker design. Vi vill både parter ska känna sig stolta över en vacker byggnad efter ett färdigt projekt.

samarbetET

Ni kommer till oss med en dröm, kanske bara en grundidé. Det är sen vårt jobb att utveckla och slutföra den idén, tillsammans med er.

Bildarkiv

Här finner ni ett urval av färdiga projekt som vi är stolta över.

kontakta oss

Claes Bredberg
+46 70 – 548 80 39

Annika Bredberg
+46 70 – 234 72 31